Statusoppdateringer Fiberutbygging Nesseby
Dette er et utbyggingsprosjekt som er finansielt støttet av Nesseby Kommune.
https://www.nesseby.kommune.no/

Personopplysninger


*Internett er påkrevd i ett år etter bestilling, tv er valgfritt.

Fastboende eller fritidsbolig *
Navn på bestiller *
Postnummer *
Husnummer, husbokstav, leilighetsnummer, bruksenhetsnummer *
Gårdsnummer og bruksnummer *
Fødselsdato *
Telefon *
E-post
Kvittering sendt til


Tjenester


*Internett er påkrevd i ett år etter bestilling, tv er valgfritt.

Internett
Internett + TV
*Linjeleie på kr 125,- per måned kommer i tilleggMelding til Varanger Bynett

 • NB! Prisene på tjenestene kan endres fra bestilling til levering av fiber, jfr. årlige prisjusteringer.

 • Tilknytningsprisen dekker graving til fastboende. Hvis det må graves til fritidsbolig/hytte, må eier stå for graving selv.

 • Fiberkabel blir hengt opp ved siden av strømkabel i luft der det er mulig.

 • Vi leverer én hussentral, med innebygget wifi.

 • Tidspunkt for tilknytning og plassering av hussentral avtales med montør.

 • Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021 er prioritert, og skal tilknyttes før 15.12.2021. Fastboende som har bestilt etter 1.Juni 2021, og alle bestillinger til fritidsboliger, vil bli tatt etter at vi er ferdige med Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021.
 • Har du spørsmål kontakt Varanger Kraft på tlf. 789 62 630 eller Epost: kundeservice@varanger-kraft.no

  Se aktuell leverandør for betingelser.
  www.varangerbynett.no/tjenester

  Mvh Varanger Bynett