Varanger KraftUtvikling fiber bestilling/forespørselsportal for samarbeidspartnere/operatører.

For at vi skal kunne gi raskest mulig svar og riktig pris på bestilling/forespørsler må vi ha mest mulig opplysninger om sluttkunde til oss.

1. Dette er en: *
2. Navn på leverandør/operatør som sender forespørsel *
3. Kontaktperson *
4. Oppgi e-postadresse *
5. Sluttkunde navn
Etasje/ rom
Gate adresse evt Gnr/Bnr
Post nr / Sted *
6. Kontaktinfo Sluttkunde: Navn og telefonnummer
7. Sluttkundes org nr
8. Type tjeneste (vlan/Internett Access)
Hastigheter på tjeneste *
9. Måneder bindingstid på avtale *
10. QinQ *
11. QoS *
12. Fast IP *
13. Eventuell ekstra info:

Varanger KraftUtvikling AS